Bitcoin

Bitcoin je internetová peňažná mena, ktorou môžeme platiť medzi dvoma počítačovými sieťami. Bitcoin je navrhnutý tak, aby vláda ani nikto iný nemohol menu ovplyvňovať, falšovať alebo spôsobovať infláciu. Je to deflačná mena a v sieti prebiehajú platby za minimálne alebo žiadne náklady, pričom celkové množstvo peňazí v obehu je dopredu známe a jeho uvoľňovanie do…

Outsourcing ako forma znižovania nákladov v podniku

Outsourcingom rozumieme prenesenie rôznych aktivít, ktoré vykonáva podnik na iný, externý subjekt. Tieto aktivity väčšinou nesúvisia s hlavnou činnosťou podniku. Outsourcing je teda špeciálna forma externého obstarávania predtým interne vykonávaných výkonov, pričom je zmluvne stanovená dĺžka a predmet výkonu. Týmto sa outsourcing líši od ostatných „partnerstiev“. Pojem outsourcing sa často zamieňa s pojmom offshoring. Tieto…

Marketingový mix na Európskej úrovni – Adidas

ADIDAS Marketingový mix na Európskej úrovni Adidas AG, súčasť Adidas Group, je nemecký výrobca športového vybavenia so sídlom v Herzogenaurachu. Názov firmy a zároveň obchodnej značky, je skratkou mena jej zakladateľa Adolfa Dasslera. Sortiment výrobkov Adidas zahŕňa všetko od obuvi cez oblečenie po doplnky pre basketbal, futbal, golf a ďalšie športy. Adolf Dassler vyrobil svoju…

Poznanie ľudskej mysle v marketingu

Snahou každého marketingového pracovníka je vytvoriť pútavú a presvedčivú reklamu, ktorá by dokázala donútiť spotrebiteľa nakúpiť tovar. Otázkou je, ako pochopiť a následne ovplyvniť hodnotenie a výber u spotrebiteľa? Marketéri neustále hľadajú nové metódy, taktiky a praktiky na ovplyvňovanie spotrebiteľského rozhodnutia bez toho, aby si to spotrebitelia stihli uvedomiť. Jednou z novodobých oblastí v marketingu je neuromarketing. Autorom pojmu „neuromarketing“ bol…

Startupový booom

Veľkým trendom dnešnej doby sú startupy. Tento pojem bol do doby, kým sa začali horúčkovito zakladať internetové podniky veľmi neznámy.  Keď sa povie startup, mnohým ľuďom napadne malá firma. Na tejto myšlienke nie je nič zlé, ale je potrebné upresniť si, že je to začínajúci inovatívny podnik, či projekt. Startup sa vyznačuje vysokým podnikateľským rizikom…

Akvizícia ako typ podnikovej kombinácie

„Najprv definujte svoju stratégiu a až potom hľadajte akvizície, ktoré vám pomôžu túto stratégiu naplniť. „ Harry Durity, New Mountain Capital Vysvetlenie pojmu „akvizícia“-  prevzatie slabšieho podniku silnejším, z dvoch samostatných firiem vyrastá jeden nový podnik   Príklady úspešných akvizícií Ani príklad, ktorý som vybrala nebol od začiatku bezproblémový. V začiatkoch spolupráce Pixaru s Disney, sa rozdelenia…

Prečo je dobré poznať spotrebiteľské správanie v regióne?

Keď si indický obchodník Kishore Biyani zakladal obochodnú sieť Pantaloon, vzal si vzor od maloobchodného reťazca Wal-mart. Keď si spotrebiteľ predstaví Wal-mart, prvá vec, čo ho napadne je široký sortiment zlacnených tovarov od športových potrieb, cez oblečenia, potraviny až po kozmetiku. Wal-mart vo svojej stratégii tiež tradične nakupuje veľké percento tovarov priamo od svojich  výrobcov…

Deti a reklama

V snahe predať produkt sa spoločnosti a ich marketingoví pracovníci čoraz viac uchyľujú k prostriedkom, ktoré mnohým pripadajú nevhodné či dokonca nemorálne. V poslednom období sa predovšetkým v Spojených štátoch začína marketing orientovať na deti, ktoré síce nemajú vlastný príjem a ich kúpyschopnosť je tak do značnej miery obmedzená, ich ovplyvniteľnosť však v kombinácii s vplyvom na rodičov, ktorí často v snahe umlčať svoje…

Najväčšie marketingové omyly

Proces globalizácie a internacionalizácie spôsobil, že podniky sa nepohybujú už len na domácom trhu, ale čoraz viac je ich cieľom preniknúť na zahraničné trhy. Pred vstupom na tieto trhy je potrebne mať k dispozícií šikovných marketingových pracovníkov, ktorí musia dokonale poznať nielen podmienky na zvolenom trhu ale aj spotrebiteľské správanie potencionálnych zákazníkov. Ich úlohou je vypracovať bezchybnú…

Tradičný verzus nový marketing

Tak ako mnohé sféry, aj marketing je poznačený rozvojom technológií a vznikom internetu. Vďaka nemu je oveľa viac možností a spôsobov, ako komunikovať so zákazníkmi. Vznikli sociálne média, ktoré sa od typických mainstreamových médií (čiže masových) líšia najmä v toku informácií – zatiaľ čo médiá, na ktoré sme bežne zvyknutí fungujú na princípe jednosmerného prúdu informácií, sociálne…

Podnikové Kombinácie a Fúzie firemnej kultúry

Firemná kultúra a výkonnosť sú dnes jedny z najčastejšie skloňovaných pojmov v manažmente. Obe dimenzie k sebe bytostne patria. Sami to poznáte, ak ste v prostredí, ktoré vás podporuje a oceňuje, aj práca ide akosi lepšie od ruky. Vedomie, že vám niekto úzkostlivo nepozerá cez plece, umožňuje voľbu vlastného princípu a nikto vedome veci nekomplikuje.…

“Najefektívnejšia” reklama

Reálne, koľkí z nás ešte vnímajú reklamy v televízii? Hovorí sa, že reklama v televízii je jednoznačne jedna z najúčinnejších foriem reklamy vôbec. Je to v súčasnej dobe ešte naozaj tak? Niekedy, keď ešte reklama v televízii nebola takou zvyčajnou, ako je to teraz, možno bola účinnou. Pre ľudí bolo vzácne vidieť v televízii reklamu, aj keď ja si už na…