Je výhodné pracovať na mandátnu zmluvu?


Osoba vykonávajúca prácu na základe mandátneho vzťahu, podľa Obchodného zákonníka nie je zamestnancom. Z toho vyplýva, že absentuje vznik pracovnoprávneho vzťahu a nie je možné aplikovať ustanovenia Zákonníka práce  na takúto osobu.

 

Čo je mandátna zmluva?

 

Je to obchodno-právny vzťah, uzavretý zamestnávateľom – podnikateľský subjekt s druhou osobou, ktorá je tiež podnikateľom . Je definovaná §566 ods. 1 Obchodného zákonníka:

„Mandátnou zmluvou sa mandatár zaväzuje, že pre mandanta na jeho účet zariadi za odplatu určitú obchodnú záležitosť uskutočnením právnych úkonov v mene mandanta alebo uskutočnením inej činnosti a mandant sa zaväzuje zaplatiť mu za to odplatu.“

 

Výhody a nevýhody mandátneho vzťahu

 

Ak ste osobou, ktorá má vytvorený mandátny vzťah s nejakou spoločnosťou, nemôžu Vám byť poskytnuté stravné lístky alebo iný finančný príspevok na stravovanie. Ako osoba s mandátnym vzťahom nebudete zodpovedať za škodu, ktorú spôsobíte podľa Zákonníka práce a nebudete mať ani nárok na dovolenku.

Voľba mandátneho vzťahu úzko súvisí s daňovou optimalizáciou sleduje sa ňou úspora odvodových nákladov. Nie je nutné robiť úhrady do poisťovne, čo je okrem finančnej stránky náročné aj administratívne, ďalej neexistuje povinnosť zrážať preddavky na daň z príjmu. Je na mandátarovi, aby na konci roka zahrnul príjem vznikajúci pri výkone svojich záväzkov v tomto vzťahu do daňového priznania za rok získania tohto príjmu.

 

Zodpovednosť za škodu

 

Zákonník práce  definuje princípy  náhrady škody spôsobenej zamestnancom a to je výška náhrady škody v maximálnej výške štyroch priemerných mesačných platov. Čo je pre zamestnávateľa neporovnateľná nevýhoda oproti mandátnemu vzťahu, kedy náhrada škody nie je obmedzená.

 

Kto vlastne môže dávať pokyny mandátarovi a komu môže dávať pokyny mandátar?

 

Na základe pracovnej zmluvy je zamestnanec povinný riadiť sa Zákonníkom práce  a v ňom definovanými pravidlami a povinnosťami. V porovnaní s tým nie je mandátar povinný riadiť sa Zákonníkom práce, pretože nie je zamestnanec. Je teda na mieste, aby sa pri vytváraní zmluvy dohodlo, kto bude oprávnený v mene mandanta dávať mandátarovi pokyny.

Ak dôjde k nesplneniu záväzkov zo strany mandátara, to znamená, že nebude plniť pokyny bude za to stíhaný v rámci zmluvy a mandant môže vypovedať mandátnu zmluvu.

 

 

Mandátna zmluva má svoje pre a proti. Na jednej strane je výhodná pretože zamestnávateľovi/mandantovi  uľahčuje administráciu a zvyšuje  úspory, na druhej strane je pre mandátara istým rizikom, keďže nie je chránený Zákonníkom práce, na rozdiel od zamestnanca jeho zodpovednosť za škodu nie je obmedzená a absentujú aj ďalšie vymoženosti zamestnancov ako napríklad stravné lístky…

Je teda na firmách aké formy zamestnávania zvolí a samozrejme na ochote druhej strany sa takou zmluvou zaviazať.

 

 

Jakub Zvalo, EMP 16

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s