Fáza rastu podniku a dôvody predčasného zániku


Životný cyklus podniku má viacero fáz. Druhou z nich je fáza rastu podniku, ktorá nasleduje hneď po vzniku, keď sa podnik postupne začína presadzovať na trhu a to vedie k jeho rastu. Rast môže byť:

–          interný/vnútorný – dochádza tu k mobilizácii vnútorných podnikových zdrojov, zvyšovaniu objemu výroby, dokonca sa tu objavuje aj možnosť zavádzania nových výrobkov na trh. Firma ho môže dosiahnuť aj na základe vlastnej činnosti, zo zisku, inováciami, kvalitou výrobkov alebo služieb a pod.

–          externý/vonkajší – tento rast môžeme charakterizovať tak, že jeden podnik získava iný alebo len jeho časť, t. z. jeden zaniká, iný sa zväčšuje. Môže byť vyvolaný získaním externých zdrojov, napr. prijatím ďalšieho spoločníka ….

Interný rast je charakteristický aj tým, že ide o najúčinnejšie využívanie výrobných faktorov, ktoré sme vložili do firmy pri jej založení. Mám na mysli napríklad pozemky, budovy, zásoby, materiál, stroje atď. Pri účinnom využívaní týchto faktorov dochádza k zvyšovaniu objemu výroby, k zvyšovaniu odbytu, diverzifikácií. Je však nesmierne dôležité neustále držať krok s konkurenciou ba čo viac, byť o krok vpred. Inovovať výrobky, výroba nových výrobkov, rozšírenie na nové trhy…

Externý rast býva vyvolaný získaním externých – cudzích zdrojov ako je prijatie nového spoločníka, prípade splynutím s ďalším podnikom. Je však aj možná forma Joint-venture ako dohoda o spoločnom podnikaní vo vymedzených oblastiach..

Podniku vo fáze rastu stúpa krivka príjmov, ktorá by mala mať strmý priebeh, aby čo najskôr v bode prahu zisku preťala krivku výdavkov.  Prah zisku ukončí hladovú zónu a otvára zónu prebytku, v ktorej príjmy prevyšujú výdavky a výsledkom je zisk. Fáza rastu je ukončená, keď krivky príjmov a výdavkov strácajú strmosť a sú stabilizované, vtedy sa podnik úspešne presadzuje na trhu a tým si vytvára podmienky na svoj rast. Môže sa stať, že podnik vo fáze rastu narazí na viaceré krízy, ktoré môžu spôsobiť jeho predčasný zánik.

Pri raste podniku je dôležité udržať stabilné optimálne tempo rastu, pretože pri rýchlom raste sa nemusí podariť získať potrebný kapitál na spontánne rastúce aktíva a pri príliš pomalom raste podnik ničí jeho konkurencia.

Rast sa prejavuje v kvantitatívnej a kvalitatívnej stránke.

  1. Kvantitatívna sa prejavuje vo zvýšení obratu, vo zväčšení majetku, zvýšení počtu zamestnancov….
  2. kvalitatívnou stránkou rastu podniku je jeho prosperita, ktorá sa nachádza za prahom zisku v zóne prebytku.

Ak rastie obrat alebo je trhový podiel stabilný, v takom prípade môžeme nazvať podnik prosperujúcim. Ceny výrobkov stúpajú a náklady sú stabilizované, čo znamená, že ceny stúpajú a náklady klesajú. Zisk má v takom prípade vzostupnú tendenciu. Keďže cieľom každého podniku je udržať sa vo fáze rastu a následne plynule prejsť na fázu stabilizácie, je potrebné rozvíjať aj ostatné podnikateľské aktivity. Jednou z mnohých môže byť realizácia viacerých podporných aktivít predaja, prípadne zvyšovanie nových výrobkov alebo aj ich inovácia.

Podnik, ktorý prosperuje vo fáze rastu by mal mať najlepšie predpoklady na plynulý prechod do fázy stabilizácie. Avšak už vo fáze rastu môžu nastať menšie komplikácie a krízy, ktoré to ohrozia a podnik môže predčasne zaniknúť.

Dôvody predčasného zániku:

–          manažérska nekompetentnosť

–          nedostatok peňazí

–          chronicky choré odvetvie

–          deregulácia kľúčových priemyselných odvetví

–          vysoké úrokové sadzby

–          medzinárodná konkurencia

Avšak dôvodom môžu byť aj vnútropodnikové problémy ako napríklad podvod zo strany zamestnanca, strata najdôležitejšieho obchodného partnera, vplyv hospodárskej krízy na kúpyschopnosť klientov atď.

Môže existovať viacero dôvodov, prečo podniky krachujú vo fáze rastu (preskočia stabilizáciu a sanáciu), je to individuálne. Preto podnik musí byť ostražitý v tejto fáze a robiť všetko preto, aby jeho životný cyklus plynulo na seba nadväzoval. Keď sa mu podarí prekonať všetky prekážky, môže sa z neho stať produktívny a prosperujúci podnik.

 

Žaneta Živčicová, EMP 16

5 thoughts on “Fáza rastu podniku a dôvody predčasného zániku

  1. žanetka veľmi si mi týmto pomohla na zápočet 🙂 super spracované a ľahko sa to učí …ďakujem si šikulka len tak ďaleej 😉

  2. Je pre mňa novinka, že firma môže skrachovať aj vo fáze rastu. Myslela som si, že v tejto fáze sa podnik rozvíja stále viac a viac. Ďakujem za nové info 🙂

  3. S takýmto prípadom som sa stretol priamo v praxi, takže viem, že to je možné. Treba sa chrániť pred možným krachom.

  4. Ja osobne sa moc do tejto témy nerozumiem, preto je aj pre mňa novinka, že podnik môže skrachovať vo fáze rastu. Je to pre mňa až neuveriteľné keďže som žila v ideí, že podnik je tu najúspešnejší. Aspoň mám nové vedomosti. Ďakujem.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s