Upútanie pozornosti zákazníka v predajni


Cieľom príťažlivosti a atraktivity predajne je prilákanie nových zákazníkov. Ich vstupom do predajne sa stávajú našimi potenciálnymi zákazníkmi. Preto je potrebné týmito prvkami vplývať na ich myseľ a vytvoriť túžbu po kúpe. Pozitívny dojem na zákazníka je do budúcna prínosom pre predajňu. Zákazník sa rozhodne pre opätovnú návštevu, odnesie si pozitívne vnemy z predajne, páči sa mu vnútorná štruktúra, atmosféra v predajni. Takýto spokojný zákazník je istotou pre rast a ziskovosť prevádzky a táto predajňa následne dosahuje vyššie tržby, viac zákazníkov a rastie tým tiež jej pozicioning v mysli zákazníkov.

Ide o stručnú nástrojov, ktoré vplývajú na príťažlivosť a atraktivitu predajne. Sem patria merchandising, dizajn predajne, atmosféra predajne, farba v predajni, senzorický marketing, lokalizácia predajne a personál, výber a kvalita tovaru.

Merchandising

Na zefektívnení príťažlivosti a atraktivity predajne sa spolupodieľa vizuálny merchandising. Cieľom vizuálneho merchandisingu je pomôcť zákazníkovi čo najrýchlejšie nájsť jeho tovar, stimulovať chuť k nákupu a odstrániť bariéry procesu nákupu vizuálnou stránkou predajne.

Súčasné trendy vizuálnej atraktivity predajne sa týkajú:

–       Návratu k farebnosti s cieľom optimistickej atmosféry predajne. Používajú sa veselé farby, používanie farieb pomáha aj k rozdeleniu oddelení predajne.

–       Používanie vizuálnych prostriedkov (figuríny, nové technológie) na prezentáciu tovaru.

–       Osvetlenie, svetelné efekty dopĺňajú farebné riešenie predajne a tým aj jej atraktivitu. Napomáha k modifikácií studených zón predaja a vyzdvihuje produkt. Dobre vysvietený priestor znamená rast dodatočného predaja.

–       Spôsoby vystavovania tovaru.

–       Rešpektovanie životného prostredia zostáva hlavým zdrojom súčasných a budúcich tendencií v upútavaní pozornosti zákazníka.

Vizuálny merchandising, ktorý integruje osvetlenie, múry, steny, exteriér, interiér, vchody. Na Slovensku si predajne často prenajímajú vizuálnych merchandiserov, ktorí predajňu usporiadajú atraktívne a motivujúco k nákupu.

Dekorácia je jedným z prvkov dizajnu. Dekorácia by mala byť odrazom zamerania predajne. Ide o prvky, ktoré esteticky obohacujú predajňu, nesmie však upútať pozornosť na úkor tovaru. Farebné nátery stien nesmú vytvoriť vizuálne preťaženie, čím by odradili zákazníka od vstupu do predajne.

Vnútorné osvetlenie prispieva k riadeniu obchôdzky zákazníka po predajni a zvyšuje hodnotu tovaru. Vo výkladoch by sa mali používať halogénové žiarovky, aby vzbudili túžbu a upozornili na tovar vo výklade. Osvetlenie nikdy nesmie byť slabnúce, aby sa nevytvoril negatívny pocit z tmy. Osvetlenie napomáha síce imidžu predajne, ale musí sa dbať na energetické úspory.

 Architektúra Pre prevádzkovú jednotku je dôležité jej vnútorné členenie. Malo by byť prispôsobené funkcií a priestorovým nárokom tovaru v predajni.

Farba v predajni

Pastelová zelená= pokoj, láskavosť

Ružová= jemnosť, tajomnosť

Svetlomodrá= zdržanlivosť, túžba

Červená= vitalita

Žltá= vyžarovanie, kontakt

Človek nevníma farbu len zrakom ale aj ostatnými zmyslami. Preto je možné zvukové podnety doplniť vplyvmi farby. V prevádzke je potrebné, aby farba podľa charakteru tovaru symbolizovala jeho poslanie ( zdravie, čistotu…).

Senzorický marketing

Orientuje sa na zážitok zákazníka, prežitie v predajni. Napomáha k teatralizácií a diferenciácií predajne. Zameriava sa na 5 zmyslov a teda môžeme hovoriť o vizuálnom, čuchovom, sluchovom, chuťovom a hmatovom marketingu. Podporuje radosť pociťovanú jednotlivcom, a tým aj nákupné myslenie a aktivity. Jeho prostredníctvom sa dosahuje pozitívny postoj k predajni a zvýši sa atraktivita predajne u jednotlivca.

Senzorický marketing vytvára okolo tovaru multisenzorickú atmosféru- hudba, zábavné videá, čuchový marketing dokážu zvýšiť atraktivitu predajne a prilákať zákazníkov do predajne.

Hudbou dokáže predajná jednotka znížiť vnímanie času čakania pri pokladni, rozptýliť zákazníkov, vytvoriť imidž. Využitie hudby v hypermarketoch napomáha zákazníkovi k ukľudneniu, spomaleniu a tým tak strávi viac času v predajni a zabúda na zhon.

Shopper marketing

Na zákazníkov pôsobí množstvo stimulov v predajni, podľa ktorých sa rozhodujú o kúpe alebo nekúpe tovarov. V prvom rade by sa predajňa mala usilovať o prilákanie zákazníka na miesto predaja, teda používať metódy shopper marketingu. Ten sa od ostatných disciplín líši tým, že sa zameriava na jednotlivca a nie na skupinu ľudí. Zákazník musí cítiť, že akýkoľvek podnet sa týka práve jeho, že on je osobne motivovaný, povzbudený a potešený. Uspokojovanie potrieb kupujúcich sa realizuje prostredníctvom výberu správneho dizajnu produktu, správneho obalu, ceny, prostredia a v neposlednom rade správnou marketingovou komunikáciou.

Najčastejšie sú to akčné stojany, stojany pri pokladniach, umiestnenia produktov na konci regálov alebo na križovatkách uličiek. Pre shopper marketing je dôležité, aby sa predajne renovovali a modernizovali podľa požiadaviek zákazníkov. Zameriava sa na jasnejšie svetlá pri osvetlení uličiek alebo políc s produktmi a na širšie uličky v predajniach.

V mieste predaja je často využívaný spôsob propagácie tovaru na nákupných vozíkoch alebo košíkoch a tiež podlahové samolepky. Novým trendom sú aj digitálne prvky. Využívajú najnovšie metódy promo aktivít s využitím nových moderných technológií. Pri promo akciách sa konečným spotrebiteľom naskytuje príležitosť priamej komunikácie s promóterkou, kde sa o novom výrobku alebo značke môžu dozvedieť viac.Záujem zákazníkov si získavajú aj moderné technológie používané v obchodoch, ako napríklad dotykové obrazovky on-line katalógov, inteligentné nákupné košíky, digitálne kontrolné váhy a mnohé iné.

 

Obrázok

Obrázok

 

Poznámka:

Príspevok bol spracovaný ako výstup z projektu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia, s názvom „Alternatívne modely difúzie produktových inovácií na trhoch EÚ“, vedeným pod číslom I-15-102-00, realizovaným na Katedre podnikovohospodárskej FPM EUBA, pod vedením Ing. Petra Štetku, PhD. – podiel projektu na výstupe je 50%; ako aj výstup z projektu VEGA č. 1/0546/15, s názvom „Hodnotenie výkonnosti moderných marketingových prístupov a ich dosah na výkonnosť podniku“, realizovaného na Katedre podnikovohospodárskej FPM EUBA, pod vedením Ing. Kataríny Grančičovej, PhD. – podiel projektu na výstupe je 50%.

Autor:

Ing. Bc. Peter Štetka PhD. | Pôsobí na Katedre podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Adresa: Dolnozemská cesta 1/B, 852 35 Bratislava. Kontakt: peter.stetka@euba.sk

Platforma:

Webová stránka Marketing Lounge funguje na platforme WordPress od WordPress Foundation.

7 thoughts on “Upútanie pozornosti zákazníka v predajni

  1. Dnešný predajca to má ťažké. Konkurencia je na každom rohu a preto treba vydať maximálnu snahu, aby jeho predajňa upútala viac, ako tá konkurenčná. Zaujímavý článok opisujúci aktuálnu problematiku.

  2. Zdá sa mi, že takýto spôsob marketingu sa používa zatiaľ len vo vyspelejších krajinách. Mohlo by sa to už dostať aj k nám 🙂 Je to veľmi zaujímavé, mňa by takýto marketing v obchode určite upútal 🙂

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s