Tradičný verzus nový marketing


Tak ako mnohé sféry, aj marketing je poznačený rozvojom technológií a vznikom internetu. Vďaka nemu je oveľa viac možností a spôsobov, ako komunikovať so zákazníkmi. Vznikli sociálne média, ktoré sa od typických mainstreamových médií (čiže masových) líšia najmä v toku informácií – zatiaľ čo médiá, na ktoré sme bežne zvyknutí fungujú na princípe jednosmerného prúdu informácií, sociálne média túto komunikáciu transformujú na dialóg. Ale to nie je jediný rozdiel medzi tradičným a novým marketingom.

Možno uviesť niekoľko najvýznamnejších pravidiel „starého“, tradičného marketingu:

 • marketing znamenal v podstate len reklamu – išlo jednosmernú komunikáciu, pričom všetky prostriedky a aktivity sa v rámci marketingu sústreďovali na reklamu,
 • reklama mala oslovovať masy
 • reklama fungovala na princípe vyrušovania ľudí, aby venovali pozornosť odkazu – typickým príkladom sú bloky reklám počas filmov vysielaných v televízii, ale i v rádiu, či v novinách na „vyplnenie priestoru“,
 • kreativita bola považovaná za najdôležitejšiu zložku reklamy, aby zaujala čo najväčší počet ľudí,
 • reklama a PR boli oddelené disciplíny, každou z nich sa zaoberali rôzni ľudia, mali rôzne ciele a stratégie – pričom PR znamenalo komunikáciu cez médiá s novinármi pomocou tlačových správ, ktoré boli vydávané, len keď spoločnosti mali dôležitú informáciu. Verejnosť obsah týchto správ uzrelo, len keď ju médiá uverejnili.

Naproti tomu, nové pravidlá spájajú marketing a PR do jedného, hranicu medzi nimi stierajú:

 • marketing obsahuje viac ako reklamu – patrí sem aj spôsob zaobchádzania so zákazníkmi, či komunikácie cez email alebo iné webové formy,
 • PR nie je len pre publikum mainstreamových médií (ako to bolo v tradičnom PR) – dnes už to funguje aj na webovej úrovni
 • ľudia vyžadujú autentickosť namiesto účelových poloprávd a participáciu, nie propagandu – ľudia chcú viac ako len čistý produkt – požadujú aj starostlivosť o zákazníka, popredajné služby; firmy by sa mali snažiť udržať si zákazníka a presvedčiť ho aj k budúcej kúpe (lebo udržať si zákazníka je ťažšie ako získať nového),
 • marketing má poskytovať informácie a obsah vtedy, keď to ľudia potrebujú, nie len jednosmerne vyrušovať – to znamená, že ľudí by obsah mal zaujať a nie odradiť (ako keď je v televízii blok reklám a my ho prepneme, lebo nás doslova otravuje – vtedy tento druh marketingu, nemá účinok, s ktorým bol cielený),
 • po dlhom čase sústredenia sa na médiá urobil internet z public relations ozajstné vzťahy s verejnosťou – spoločnosti naozaj nadviazali kontakt s verejnosťou.

To, že „vznikli“ nové pravidlá marketingu však neznamená, že tie staré zanikli. Stále existujú firmy a produkty, ktorým komunikácia tradičným spôsobom vyhovuje a pomáha naplniť plánované ciele. David Droga z agentúry Droga5 tvrdí, že 95% reklamy je znečistenie priestoru, pretože ju ľudia vnímajú ako niečo, čo prerušuje ich aktivitu. To potvrdzuje jedno z pravidiel tradičného marketingu – princíp vyrušovania ľudí. Podľa neho sa má reklama robiť tak, aby nebola pre ľudí stratou času, ale ani nezakrývať, že ide o reklamu. Už dávno totiž neplatí, že ak dostatočne dlho bombardujete zákazníkov svojou reklamou, lepšie si vás zapamätajú a kúpia váš produkt. Vďaka týmto princípom a rešpektovaním pravidiel digitálnej éry jeho agentúra patrí k svetovým lídrom v reklame.

Poznámka:

Príspevok bol spracovaný ako výstup z projektu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia, s názvom „Výskum kognitívno-behaviorálnych determinantov responzívnych modelov správania spotrebiteľov na digitálnych trhoch EÚ“, vedeným pod číslom I-16-101-00, realizovaným na Katedre podnikovohospodárskej FPM EUBA, pod vedením Ing. Petra Štetku, PhD. – podiel projektu na výstupe je 50%; ako aj výstup z projektu VEGA č. 1/0546/15, s názvom „Hodnotenie výkonnosti moderných marketingových prístupov a ich dosah na výkonnosť podniku“, realizovaného na Katedre podnikovohospodárskej FPM EUBA, pod vedením Ing. Kataríny Grančičovej, PhD. – podiel projektu na výstupe je 50%.

Autor:

Ing. Róbert Šlosár | Pôsobí na Katedre podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Adresa: Dolnozemská cesta 1/B, 852 35 Bratislava. Kontakt: robert.slosar@euba.sk

Platforma:

Webová stránka Marketing Lounge funguje na platforme WordPress od WordPress Foundation

7 thoughts on “Tradičný verzus nový marketing

 1. Nový marketing má jednoznačne pozitívnejšiu podobu ako ten starý najmä smerom k ľuďom aj keď niektoré veci ako tá kreativita stále podľa mňa budú podstatné aj z toho starého marketingu.

 2. Podľa mňa tradičný marketing nezanikne a vždy bude súčasťou toho nového aj keď v zmenenej podobe. V súčasnosti však preferujem „nový“ marketing a na tom tradičnom mi prekáža hlavne ta všadeprítomná a vtieravá reklama

  • Tiež som zástancom tradičného marketingu, nemyslím si, že sa úplne vytratí z nášho povedomia. Osobne mi na ňom nič /až tak do značnej miery/ neprekáža. Ale v súčasnosti som prišla “na chuť” novému, komunikácia prostredníctvom nového marketingu mi príde rýchla, osobnejšia.

 3. Patrím do skupiny ľudí, ktorým tie nekonečné reklamy v televízii počas filmov naozaj dosť prekážajú. Zo začiatku som to robila tak, že som počas reklamného bloku prepla na inú Tv stanicu. Dnes už televíziu pozerám minimálne, lebo ako sa hovorí “nedávajú reklamu do filmov, ale filmami narúšajú reklamné bloky”:D Na novom marketingu sa mi páči najmä rýchla vzájomná komunikácia medzi podnikom a jeho zákazníkmi.

 4. Myslím si že nový marketing má v súčasnej dobe oveľa väčší význam ako klasický, keďže v súčasnej dobe sa marketing stále viac musí prispôsobovať novým komunikačným technológiám. Taktiež si myslím, že aby podnik svojou reklamou zaujal určitú cieľovú skupinu bude efektívny len v tom prípade ak si osvojí aj nové moderné prístupy komunikácie.

 5. Môj názor na nový marketing je pozitívny, avšak pravidlá starého marketingu sú stále využívané, nakoľko prinášajú istý efekt a tak budú využívané ešte dlhú dobu. Nový marketing nemá až taký rušivý, vnucujúci vplyv na zákazníkov a snaží sa skôr sprostredkovať podstatné a potrebné informácie a to si zákazníci cenia.

  • Mám rada kreatívne reklamy, ktoré človeka zaujmú, nemám rada tie dlhočizne reklamy cez filmy, kde platí pravidlo, že reklamy sú dlhšie ako film. Tieto televízne reklamy by mali obmedziť na určitý počet a dĺžku, tak aby to bolo pre diváka prijateľné. Vyvíjajú sa nové formy marketingu, ktoré sú čoraz prepracovanejšie a kreatívnejšie. Uvidíme čo príde nové 🙂

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s