Deti a reklama


V snahe predať produkt sa spoločnosti a ich marketingoví pracovníci čoraz viac uchyľujú k prostriedkom, ktoré mnohým pripadajú nevhodné či dokonca nemorálne. V poslednom období sa predovšetkým v Spojených štátoch začína marketing orientovať na deti, ktoré síce nemajú vlastný príjem a ich kúpyschopnosť je tak do značnej miery obmedzená, ich ovplyvniteľnosť však v kombinácii s vplyvom na rodičov, ktorí často v snahe umlčať svoje ratolesti prikývnu na kúpu čohokoľvek, predstavuje pre marketérov zdroj potenciálnych budúcich zákazníkov.

Detská reklama pritom v USA existuje prakticky od 5O-tych rokov, jej vplyv však rastie závratným tempom. child-television_2322538bSčasti za to môže politika v Spojených štátoch v 8O-tych rokoch, kedy bola zrušená regulácia priemyslu. Po zrušení štátneho dohľadu nad detským televíznym vysielaním v roku 1984 začal výrazne stúpať počet predaných detských produktov.

V prípade detí predáva predovšetkým značka – ak je na obale obľúbená postavička, s ktorou sa stotožňujú, ťažko ich odhovoriť. Marketéri navyše útočia na sociálny status, ktorý možno pomocou produktu dosiahnuť. V snahe analyzovať detské postoje a myšlienky sa pritom neváhajú prikloniť k najrôznejším technikám – od pozorovania, cez žmurkacie testy pri sledovaní reklám až po neuromarketing. Americké deti sú navyše bombardované reklamou nielen pri sledovaní televízie či prostredníctvom internetu, ale aj v školách.

Mnohí odborníci varujú pred škodlivým vplyvom reklamy na deti, ktoré nedokážu identifikovať, či je zavádzajúca alebo klamlivá a sú ľahko ovplyvniteľné. Iní však jej škodlivosť spochybňujú a považujú ju za súčasť kultúry danej spoločnosti. Mnohé krajiny však regulujú problematiku detí a reklamy, nič to však nemení na fakte, že deti a mládež sú čoraz častejšie pod paľbou tvorcov reklám, ktorí sa snažia získať ich pre svoj produkt všetkými dostupnými cestami.

Žijeme v komerčnej dobe, ale príde mi zvláštne a zbytočné vidieť dieťa od hlavy po päty v značkách, držiac v ruke telefón drahý ako malé auto. Apelovať na svedomie marketérov považujem za zbytočné, zákony s veselo obchádzajú asi všade na svete. Snaha predať produkt je pochopiteľná, otázkou však ostáva, za akú cenu?

Poznámka:

Príspevok bol spracovaný ako výstup z projektu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia, s názvom „Výskum kognitívno-behaviorálnych determinantov responzívnych modelov správania spotrebiteľov na digitálnych trhoch EÚ“, vedeným pod číslom I-16-101-00, realizovaným na Katedre podnikovohospodárskej FPM EUBA, pod vedením Ing. Petra Štetku, PhD. – podiel projektu na výstupe je 50%; ako aj výstup z projektu VEGA č. 1/0546/15, s názvom „Hodnotenie výkonnosti moderných marketingových prístupov a ich dosah na výkonnosť podniku“, realizovaného na Katedre podnikovohospodárskej FPM EUBA, pod vedením Ing. Kataríny Grančičovej, PhD. – podiel projektu na výstupe je 50%.

Autor:

Ing. Róbert Šlosár | Pôsobí na Katedre podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Adresa: Dolnozemská cesta 1/B, 852 35 Bratislava. Kontakt: robert.slosar@euba.sk

Platforma:

Webová stránka Marketing Lounge funguje na platforme WordPress od WordPress Foundation

4 thoughts on “Deti a reklama

  1. Deti sú veľmi vnímavé, a stačí im len chvíľočka času, a keďže nemajú zaťaženú pamäť rýchlo si zapamätajú to čo videli v reklame…je to však často aj chybou rodičov, keď deti posadia k televízoru, aby mali od nich pokoj…no a potom sa čudujeme, keď sa dieťa hodí v obchode o zem, že ono chce to čo videlo v reklame 🙂

  2. Oceňujem apelovanie na nevyhnutnú zodpovednosť tvorcov reklám voči tým, ktorým sú tieto reklamy adresované, o to viac ak sú cieľovou skupinou deti, ktoré samé nevedia filtrovať prijímané informácie. Pre udržateľný rozvoj spoločnosti je absolútnou podmienkou uvedomenie si médií svojej spoluzodpovednosti na tvorbe kvality spoločnosti a na výchove tých najmenších

  3. Je úžasné, ako dokáže marketing a reklama pôsobiť na správanie a zmýšľanie ľudí, je však zarmucujúce, že sa spoločnosti obmedzujú k nemorálnemu ovplyvňovaniu detí, ktoré ešte celkom nerozumejú reklame a informácie, ktoré sa k nim prostredníctvom reklám dostávajú berú za holé fakty a nedokážu ich ešte poriadne selektovať. Myslím si, že vláda každej krajiny by sa mala nad týmto zamyslieť a prípadne reagovať legislatívnou formou.

  4. Keď vidím ako reklama ovplyvňuje mňa samú, a to som dospelá, mám viacero skúseností a pod. tak si nechcem predstaviť čo to, robí s deťmi, ktoré toho ešte tak veľa nevedia. Ak už teraz ide celý marketing firiem týmto chorým smerom, neviem s čím ďalším zarážajúcim prídu…a potom sa čudujeme, že sú deti rozmaznané, keď chcú tie najnovšie a najznačkovejšie veci a že za to môže výchova, ale tak dnešná uponáhľaná doba, kedy sa len naháňame, nemáme čas a deti nechávame “hrať sa pri TV”…

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s