Startupový booom


Veľkým trendom dnešnej doby sú startupy. Tento pojem bol do doby, kým sa začali horúčkovito zakladať internetové podniky veľmi neznámy.  Keď sa povie startup, mnohým ľuďom napadne malá firma. Na tejto myšlienke nie je nič zlé, ale je potrebné upresniť si, že je to začínajúci inovatívny podnik, či projekt. Startup sa vyznačuje vysokým podnikateľským rizikom a nízkymi počiatočnými nákladmi, kde sa predpokladá vysoké tempo rastu. Väčšinu týchto počiatočných nákladov tvoria náklady na ľudský kapitál.

Nízke počiatočné náklady lákajú ľudí realizovať svoje nápady, preto každým rokom rastie počet založených startupov. Pri založení startupov existuje mnoho rizík, ktoré startupy musia prekonávať. Veľkú váhu v procese ich rozvoja zohráva práve učenie. Tento faktor je považovaný za najdôležitejší na ceste k dosahovaniu úspechu.

Celý proces učenia sa začína s nejakým nápadom, ktorý nebol objavený. Tento nápad sa najčastejšie označuje ako podnikateľská vízia. Víziu, ktorú máme by sme sa mali snažiť pretvoriť do produktu, na ktorom by sme mohli získať cenné informácie. Vytvorený produkt by sme mali na trhu testovať, čo znamená, zisťovať jeho úspešnosť na trhu, teda či je o vytvorený produkt záujem, alebo nie. Po zistení týchto skutočností by sa mala organizácia poučiť a rozhodnúť sa či sa bude snažiť vytvoriť novú víziu (alebo si ponechá súčasnú), pri ktorej bude neustále pokračovať v tomto kolobehu, kým nedôjde k zdokonaleniu podnikateľského modelu.

Podnikateľský model predstavuje obraz podniku, jeho zdroje a procesy, ich premenu na hodnoty pre zákazníka a schopnosť prisvojovania časti vyprodukovanej hodnoty. Podnik sa prostredníctvom podnikateľských modelov stretáva s kľúčovými problémami, ktoré sú viazané najmä na to, ako podnik získava zákazníkov, uspokojuje ich potreby a želania, dosahuje zisk a je schopný zvyšovať svoj podiel na trhu bez zbytočných výkyvov.

Rastúce očakávania zákazníkov, neľútostná konkurencia, klesajúce marže, tlak na náklady, nové riziká, fenomén skracovania časov výroby – to je len niekoľko príkladov vonkajších vplyvov, ktoré majú významný vplyv na naše podnikanie. V porovnaní s minulosťou, nákladové položky sa čoraz viac a vo väčšom počte objavujú na zozname firiem. Súvis vidíme s rastúcimi technológiami, distribučnými kanálmi, právnymi nákladmi atď.

Celý tento kolotoč, ktorý sa točí okolo založenia startupov je veľmi podstatný na včasné zistenie, či náš nápad – vízia, ktorá je malým krokom k niečomu veľkému, má potenciál rásť alebo nie.

Poznámka:

Príspevok bol spracovaný ako výstup z projektu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia, s názvom „Výskum kognitívno-behaviorálnych determinantov responzívnych modelov správania spotrebiteľov na digitálnych trhoch EÚ“, vedeným pod číslom I-16-101-00, realizovaným na Katedre podnikovohospodárskej FPM EUBA, pod vedením Ing. Petra Štetku, PhD. – podiel projektu na výstupe je 50%; ako aj výstup z projektu VEGA č. 1/0546/15, s názvom „Hodnotenie výkonnosti moderných marketingových prístupov a ich dosah na výkonnosť podniku“, realizovaného na Katedre podnikovohospodárskej FPM EUBA, pod vedením Ing. Kataríny Grančičovej, PhD. – podiel projektu na výstupe je 50%.

Autor:

Ing. Róbert Šlosár | Pôsobí na Katedre podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Adresa: Dolnozemská cesta 1/B, 852 35 Bratislava. Kontakt: robert.slosar@euba.sk

Platforma:

Webová stránka Marketing Lounge funguje na platforme WordPress od WordPress Foundation

4 thoughts on “Startupový booom

  1. Startupy rastú ako huby po daždi, ale ako veľa ich začne tak veľa ich aj do pár mesiacov či málo rokov vyhorí.
    Iba malé percento z nich má naozaj taký nápad s ktorým sa aj presadia. Je čoraz ťažšie prísť s niečím, čo tu ešte nebolo, alebo niečo zlepšiť. Ak sa však niečo nájde, má to potenciál preraziť.

  2. Podľa môjho názoru je v dnešnej dobe veľmi dôležité ak má niekto nejaký nový nápad a vie ho na trhu presadiť. Avšak na túto vyspelú dobu je aj celkom náročné prísť na trh s niečím novým. Je však super, že sa to aj na dnešné trhové pomery takto rozrastá.

  3. Myslím si, že veľa startupov existuje v hlavách ľudí, no nemajú dostatočný kapitál na jeho uskutočnenie. Mnoho iných ľudí zasa dostane a aj využije dobrý nápad, no nevedia veci premyslieť a práve na tomto ich podnikanie upadá.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s