Techniky v multikultúrnom marketingu


Keďže sa podnikateľské prostredie stáva stále viac diverzifikovaným vďaka medzinárodným predajom, globálnej distribúcii produktov a používaniu sociálnych médií, pre vlastníkov malých podnikov narastá dôležitosť zvládnutia techník multikultúrneho marketingu.

Inovácia

Podniky, ktoré sa zaujímajú o marketing v rozličných kultúrach a krajinách musia veľmi dobre poznať nákupné správanie ich potenciálnych zákazníkov. Aby sa produkt na trhu efektívne predával, podniky sa musia zaoberať požiadavkami a potrebami ich multikultúrnych zákazníkov. Obchodníci si už dávno uvedomili, že tradičné a bežne používané marketingové techniky nefungujú v každej krajine rovnako. Na predaj oblečenia vo Francúzsku je potrebný iný marketingový plán ako keby sme predávali to isté oblečenie v Spojených štátoch. Spotrebitelia na rôznych trhoch vnímajú reklamu a cenu rozličným spôsobom. Podniky musia uskutočniť prieskumy trhu, aby zistili kľúčové rozdiely medzi komunitami na trhoch ktorých chcú predávať a na základe toho upraviť svoje marketingové praktiky, aby sa prispôsobili multikultúrnemu trhu.

Technológia

Technológie môžu podnikom pomôcť definovať rozsah trhu, keď reklamujú svoje produkty na multikultúrnych trhoch. Zdroje informačných technológií ako sú marketingové databázy, internetové stránky kultúrneho dedičstva a marketingové webové fóra umožňujú podnikom zlepšovať procesy ich marketingového rozhodovania. Technológie rúcajú bariéry medzi rozličnými kultúrami. Používanie napríklad sociálnych médií umožňuje podnikom rozširovať informácie o svojich produktoch a službách z jednej kultúry do druhej a z jedného národa do druhého.

Reklama verzus marketing

Kľúčom k pochopeniu multikultúrneho marketingu je pochopenie rozdielu medzi marketingovou stratégiou a reklamou. Aj keď tieto dva pojmy spolu veľmi úzko súvisia reklama je proces podnecovania a presviedčania potenciálnych zákazníkov ku kúpe nášho produktu alebo služby. Reklama normálne zahŕňa platený priestor v novinách, natáčanie televíznej reklamy, dať do éteru reklamu v rádiu alebo zavesenie reklamy na nejakú internetovú stránku. Keď podniky hovoria o marketingu majú na mysli holistickú stratégiu, prostredníctvom ktorej sa snažia osloviť a zaujať zákazníkov, reklama je len jedným segmentom tejto stratégie. Výskum a údaje, ktoré sú ukryté za reklamnými rozhodnutiami je to, čo oddeľuje multikultúrny marketing od tradičných metód. Aby sme mohli naše produkty efektívne na trhoch reklamovať, musíme poznať daný trh a taktiež všetky faktory, ktoré zabezpečujú jeho chod.

Prieskum trhu

Urobiť prieskum multikultúrneho trhu nie je vôbec ľahká úloha. Existuje niekoľko spôsobov ako vykonať marketingový prieskum. Daný prieskum skúma predpoklady vytvorené o danej kultúre alebo krajine a odhaduje aký stupeň pravdivosti sa ukrýva za každým predpokladom. Opisný prieskum potvrdzuje to, čo je vždy pravdivé o určitom trhu. Napríklad zákazníci v krajine, v ktorej chceme predávať nikdy neminú na šampón viac ako 5 eur. Prognostický prieskum naznačujem akým smerom sa daný trh bude vyvíjať. Ak zákazníci v krajine, v ktorej chceme predávať za posledné obdobie míňali viac peňazí na produkty osobnej starostlivosti, môžeme predpovedať, že aj trh šampónov bude v najbližšej dobe rásť. Záverečný prieskum prezentuje podstatné závery o našich reklamných stratégiách, ktoré sa odvíjajú od konkrétneho trhu.   

Poznámka:

Príspevok bol spracovaný ako výstup z projektu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia, s názvom „Výskum kognitívno-behaviorálnych determinantov responzívnych modelov správania spotrebiteľov na digitálnych trhoch EÚ“, vedeným pod číslom I-16-101-00, realizovaným na Katedre podnikovohospodárskej FPM EUBA, pod vedením Ing. Petra Štetku, PhD. – podiel projektu na výstupe je 50%; ako aj výstup z projektu VEGA č. 1/0546/15, s názvom „Hodnotenie výkonnosti moderných marketingových prístupov a ich dosah na výkonnosť podniku“, realizovaného na Katedre podnikovohospodárskej FPM EUBA, pod vedením Ing. Kataríny Grančičovej, PhD. – podiel projektu na výstupe je 50%.

Autor:

Ing. Róbert Šlosár | Pôsobí na Katedre podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Adresa: Dolnozemská cesta 1/B, 852 35 Bratislava. Kontakt: robert.slosar@euba.sk

Platforma:

Webová stránka Marketing Lounge funguje na platforme WordPress od WordPress Foundation

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s