Marketingový mix na Európskej úrovni – Adidas


ADIDAS

Marketingový mix na Európskej úrovni

adidas

Adidas AG, súčasť Adidas Group, je nemecký výrobca športového vybavenia so sídlom v Herzogenaurachu. Názov firmy a zároveň obchodnej značky, je skratkou mena jej zakladateľa Adolfa Dasslera. Sortiment výrobkov Adidas zahŕňa všetko od obuvi cez oblečenie po doplnky pre basketbal, futbal, golf a ďalšie športy.

Adolf Dassler vyrobil svoju prvú obuv v roku 1920, vznik názvu Adidas sa však datuje až do roku 1948. O rok neskôr si Dassler dal zaregistrovať tri prúžky ako obchodnú značku.

Adidas Group má v súčasnosti viac ako 25 000 zamestnancov po celom svete, s viac ako dvomi tisíckami v centrále v Herzogenaurachu. Vlastní dve výskumné centrá, jedno v Portlande a druhé v Scheinfelde blízko Norimbergu. V Scheinfelde prevádzkuje jedinú továreň v Nemecku, pričom sa v nej vyrábajú a testujú modely, prototypy a produkty šité na mieru.

     Marketingový mix bol vytvorený pre dve diferentné skupiny krajín s rôznymi preferenciami,  typickými pre tamojšie pracovné trhy. Marketingový mix sa skladá v každom prípade zo štyroch P, ktorými sú Product, Price, Place a Promotion.

Prvou skupinou krajín je Slovenská republika, Česká republika, Poľsko a Maďarsko.  polsko

      Prvé „P“ Product zahŕňa široké spektrum pracovných pozícií v oblasti marketingu, predaja, financií a HR, pričom ide vo všetkých spomenutých oblastiach o vrcholové pozície. Súčasťou je aj práca v dynamickom mladom kolektíve s možnosť sebarealizácie, kreativity a kariérneho postupu. V prípade spokojnosti majú zamestnanci istotu stáleho zamestnania a trvalého zázemia s možnosťou presadenia vlastných nápadov a inšpiratívnych projektov. Pridanou hodnotou je práca v poprednej svetovej spoločnosti a možnosť cestovať do zahraničných krajín. Zamestnanci majú možnosť doplniť si vedomostí a zručnosti účasťou na školeniach, diskusiách a workshopoch. Samozrejmosťou sú firemne akcie ako vianočné večierky či teambuildingy.

     Druhé „P“ PRICE zahŕňa zaujímavé finančné ohodnotenie so slušným nástupným platom a s možnosťou jeho dodatočného zvyšovania, odvíjajúceho sa od individuálneho osobného výkonu. Zamestnanci majú rôzne pracovné benefity v podobe zamestnaneckých zliav, príplatkov, vianočných odmien a stravných lístkov. Taktiež majú možnosť získať vyššie finančné ohodnotenie pri realizácii vlastných projektov a možnosť získať trinásty plat.

     Tretím „P“ je PLACE do ktorého patrí atraktívne, moderné prostredie s možnosťou rekreácie vo voľnom čaše v špeciálnej relaxačnej zóne. Pracovné prostredie je zložené z mladých ľudí a jeho prednosťou je vysoký stupeň  kreativity. Samozrejmosťou je priateľská atmosféra, vysoké technické vybavenie a moderné technológie. Stravovanie je zabezpečované vo firemnej kantíne za špeciálne zamestnanecké ceny.

     Posledným „P“ je PROMOTION, obsahom ktorého je získavanie zamestnancov z externého prostredia, prostredníctvom inzercie na internetových portáloch, na sociálnych sieťach akými sú napríklad Linkedin a Facebook, spolupráca s vysokými školami a získavanie absolventov prostredníctvom stáží.

Druhou skupinou krajín je Nórsko, Fínsko a Švédsko.norsko

     Produkt, teda prvé „P“ zahŕňa široké spektrum pracovných pozícii v oblasti marketingu, predaja, financií a HR na vrcholových úrovniach podniku. Súčasťou práce je možnosť vykonávania vysoko zodpovednej práce na prestížnej pracovnej pozícii s možnosťou osobného uplatnenia. Pridanou hodnotou práce je možnosť cestovať do zahraničných krajín, možnosť pracovného postupu na najvyššie manažérske pracovné pozície a istota stáleho zamestnania a trvalého zázemia, čo je pre ľudí z týchto krajín mimoriadne dôležité. Majú tiež možnosť presadiť svoje vlastné nápady a inšpiratívne projekty. V prípade záujmu môžu zamestnanci pracovať v nadčasoch za výnimočné kariérne ohodnotenie.

     Druhé „P“ PRICE obsahuje plat, ktorý sa odvíja od pracovného výkonu. Súčasťou práce je možnosť rýchleho kariérneho rastu a ocenenie nadpriemernej snahy. Plat sa priamo úmerné zvyšuje s dĺžkou odpracovaného obdobia. Samozrejmosťou, v prípade spokojnosti, je dlhodobá spolupráca a zvyšovanie kvalifikácie so zárukou následného firemného ocenenia nadobudnutých vedomosti a zručnosti.

     Ďalším tretím „P“ je PLACE, ktoré predstavuje najmä možnosť dostať sa medzi skúsených zamestnancov a významných manažérov. Práca sa realizuje v proaktívnej atmosfére vo vynikajúcom, príjemnom a modernom, pracovnom prostredí s možnosťou modifikácie podľa osobitých požiadaviek zamestnanca. Súčasťou pracovných podmienok je vysoké technické vybavenie a práca s modernými technológiami. Zamestnanci majú možnosť oddychovať vo firemnom relaxačnom wellness centre a saunovom svete. Na každom oddelení je jedáleň s každodennou automatickou dodávkou jedla.

     Posledným, zostávajúcim štvrtým „P“ je PROMOTION, ktoré vypovedá o spôsobe získavania zamestnancov, v tomto prípade ide o získavanie najmä z interného prostredia na základe odporúčaní a pomocou dát z internej databázy. Spoločnosť v tomto prípade, rovnako ako v prvej skupine krajín, spolupracuje s vysokými školami a získava absolventov škôl prostredníctvom domácich aj zahraničných stáži.

Poznámka:

Príspevok bol spracovaný ako výstup z projektu Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia, s názvom „Výskum kognitívno-behaviorálnych determinantov responzívnych modelov správania spotrebiteľov na digitálnych trhoch EÚ“, vedeným pod číslom I-16-101-00, realizovaným na Katedre podnikovohospodárskej FPM EUBA, pod vedením Ing. Petra Štetku, PhD. – podiel projektu na výstupe je 50%; ako aj výstup z projektu VEGA č. 1/0546/15, s názvom „Hodnotenie výkonnosti moderných marketingových prístupov a ich dosah na výkonnosť podniku“, realizovaného na Katedre podnikovohospodárskej FPM EUBA, pod vedením Ing. Kataríny Grančičovej, PhD. – podiel projektu na výstupe je 50%.

Autor:

Ing. Róbert Šlosár | Pôsobí na Katedre podnikovohospodárskej Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Adresa: Dolnozemská cesta 1/B, 852 35 Bratislava. Kontakt: robert.slosar@euba.sk

Platforma:

Webová stránka Marketing Lounge funguje na platforme WordPress od WordPress Foundation

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Google photo

Na komentovanie používate váš Google účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Twitter picture

Na komentovanie používate váš Twitter účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s