Podnikové inovácie alebo Nápad za milión

PODNIKOVÉ INOVÁCIE ALEBO NÁPAD ZA MILIÓN             Každý človek chodí každodenne do rôznych obchodov nakupovať rôzne druhy tovarov. Väčšinou pri kúpe tovaru si každý musí počkať v rade pri pokladni, no niekedy dokonca máme pocit, že sme vystáli dieru. Táto situácia sa najčastejšie stáva v potravinových reťazcoch ako napr. Tesco, Hypernova, atď. Myslím si že…

Nákladové vodcovstvo vs. diferenciácia

Nákladové vodcovstvo vs. diferenciácia           Podniky pri súťažení a  získavaní  konkurenčnej výhody nad súpermi využívajú  rôzne stratégie.  Súperov možno prekonať odlišnou ponukou alebo ponukou rovnakých produktov, ale za nižšiu cenu, alebo tieto dve výhody skombinovať.   Manažment podniku teda rieši problém ako predstihnúť konkurentov pri uspokojovaní potrieb tých istých zákazníkov. Od týchto rozhodnutí sa určuje…

Fúzie a Akvizície

Keď hovoríme o fúziách, myslíme spojenie dvoch rovnocenných, alebo aspoň porovnateľne veľkých spoločností za cieľom dosiahnutia lepších výsledkov vďaka prepojeniu aktív. V prípade fúzií naďalej existujú obidve spoločnosti, no navonok vystupujú už len ako jedna. Príkladom fúzie sú napríklad Mercedes Benz a Daimler Chrysler, ktorý vytvorili novú spoločnsoť ktorá sa volá Daimler Mercedes. Narozdiel od fúzií sú…

Nákladové vodcovstvo vs. diferenciácia

Prosperita firmy závisí od dobre zvolenej stratégie. Podnik musí zvážiť všetky výhody a nevýhody a zvoliť si tú správnu stratégiu. Najčastejšie zvolenými stratégiami sú stratégia nákladového vodcovstva a stratégia diferenciácie. Nákladové vodcovstvo Cieľom nákladového vodcovstva je prekonať konkurentov produkciou tovarov alebo poskytovaním služieb pri nižších nákladoch. Nákladový vodca sa rozhoduje pre úzky rozsah výrobkovej diferenciácie. Diferencuje len do…

Podnikové kombinácie – fúzie, akvizície

V dnešnej rýchlej dobe je veľké množstvo podnikov, ktoré si prešli rôznym životným cyklom a teda napríklad aj fúziou alebo akvizíciou. Čo vo všeobecnosti tieto slová teda znamenajú? Fúzia je zluka dvoch viac či menej rovnocenných podnikov a vystupovnaie pod jednou značkou, akvizícia je odkúpenie značky investorom a vystupovanie pod ňou, prípadne akvizícia jej majetku…

Nákladové vodcovstvo vs. diferenciácia

Cieľom každého podniku za dlhšie obdobie by malo byť maximalizovať zisk. Táto činnosť sa dosahuje v bežnej praxi dvoma základnými dejmi – zvyšovanie výnosov a znižovanie nákladov. Každým krokom potom podnik nadobúda väčšie zisky. Keď sa však máme zamerať na otázku nákladového vodcovstva verzus diferenciácie, ukazujú sa nám dve cesty, na ktorých konci môže byť…

Podnikové kombinácie – fúzie a akvizície

Fúzie a akvizície je súhrnné označenie transakcií súvisiacich s cieleným nadobúdaním a zlučovaním pôvodne samostatných podnikov, ako aj názov príslušného odboru a aspektu podnikových financií, manažmentu a podnikovej stratégie.. Zohrávajú významnú úlohu v procese reštrukturalizácie rozvinutých ekonomických systémov. Aktivity v tejto oblasti zahrňujú predovšetkým špekulatívne obchody, reštrukturalizáciu a rekapitalizáciu spoločností, ako aj reorganizáciu napr. bankrotujúcich a…

Nákladové vodcovstvo vs. diferenciácia

Cieľom podniku, ktorý presadzuje stratégiu nákladového vodcovstva, je prekonať konkurentov produkciou tovarov alebo poskytovaním služieb pri nižších nákladoch . Táto stratégia prináša nasledujúce výhody : Nákladový vodca je v dôsledku svojich nižších nákladov schopný stanoviť nižšiu cenu za svoj produkt ako konkurenti a napriek tomu ešte stále dosiahnuť rovnakú úroveň zisku ako ostatné podniky. Ak…

Nákladové vodcovstvo vs. diferenciácia

Cieľom podniku, ktorý presadzuje stratégiu nákladového vodcovstva, je prekonať konkurentov produkciou tovarov alebo poskytovaním služieb pri nižších nákladoch . Táto stratégia prináša nasledujúce výhody : Nákladový vodca je v dôsledku svojich nižších nákladov schopný stanoviť nižšiu cenu za svoj produkt ako konkurenti a napriek tomu ešte stále dosiahnuť rovnakú úroveň zisku ako ostatné podniky. Ak…

Podnikové kombinácie – Fúzie, akvizície

Bežná prax – väčšie podniky kupujú menšie podniky. Hovorí sa tomu akvizícia. Firma preberie inú firmu a včlení ju do svojej organizačnej štruktúry. Firemná značka kúpenej firmy v niektorých prípadoch zaniká, inokedy sa stáva “podznačkou” novej materskej spoločnosti. V každom prípade však dochádza k jednému – z dvoch samostatných firiem vyrastá nový podnik so všetkými…

Nákladové vodcovstvo vs. diferenciácia

Každá podnikateľská stratégia je výsledkom rozhodnutia o výrobku, trhu a o zvláštnych spôsobilostiach podniku. Prostredníctvom nich sa snaží uspokojiť potreby zákazníkov, aby získal konkurenčné výhody. Pod pojmom konkurenčná stratégia rozumieme spôsob ako konkurovať a ako dosiahnuť úspech na trhu. Ako druhy konkurenčných stratégií poznáme: Nákladové vodcovstvo a Diferenciáciu. Nákladové vodcovstvo Cieľom podniku, ktorý presadzuje stratégiu…

Podnikové kombinácie – fúzie, akvizície

Významnú úlohu v procese reštrukturalizácie rozvinutých ekonomických systémov zohrávajú fúzie a akvizície. Aktivity v tejto oblasti zahrňujú predovšetkým špekulatívne obchody, reštrukturalizáciu a rekapitalizáciu spoločností, ako aj reorganizáciu napr. bankrotujúcich a problémových spoločností. Fúzie Spojenie dvoch rovnocenných spoločností, pričom jedna zo spoločností si ponecháva svoje meno, identitu a získava všetky aktíva a pasíva kúpenej firmy. Druhá…