Bitcoin

Bitcoin je internetová peňažná mena, ktorou môžeme platiť medzi dvoma počítačovými sieťami. Bitcoin je navrhnutý tak, aby vláda ani nikto iný nemohol menu ovplyvňovať, falšovať alebo spôsobovať infláciu. Je to deflačná mena a v sieti prebiehajú platby za minimálne alebo žiadne náklady, pričom celkové množstvo peňazí v obehu je dopredu známe a jeho uvoľňovanie do…

Ktorá farba predáva ?

Podľa čoho si kupujúci vyberie z dvoch podobných produktov práve jeden? Moderná psychológia odhaľuje, že i pri nakupovaní je rozhodujúcim faktorom prvý dojem. Nečudo, že farby, ktoré si na produktoch všímame ako prvé, zohrávajú dôležitú úlohu v marketingu. Správne zvolená farba dokáže produkt predať i prezentovať dôveryhodnosť firmy. Úloha farieb v marketingu Farby sú podstatnou…

Outsourcing ako forma znižovania nákladov v podniku

Outsourcingom rozumieme prenesenie rôznych aktivít, ktoré vykonáva podnik na iný, externý subjekt. Tieto aktivity väčšinou nesúvisia s hlavnou činnosťou podniku. Outsourcing je teda špeciálna forma externého obstarávania predtým interne vykonávaných výkonov, pričom je zmluvne stanovená dĺžka a predmet výkonu. Týmto sa outsourcing líši od ostatných „partnerstiev“. Pojem outsourcing sa často zamieňa s pojmom offshoring. Tieto…

Marketingový mix na Európskej úrovni – Adidas

ADIDAS Marketingový mix na Európskej úrovni Adidas AG, súčasť Adidas Group, je nemecký výrobca športového vybavenia so sídlom v Herzogenaurachu. Názov firmy a zároveň obchodnej značky, je skratkou mena jej zakladateľa Adolfa Dasslera. Sortiment výrobkov Adidas zahŕňa všetko od obuvi cez oblečenie po doplnky pre basketbal, futbal, golf a ďalšie športy. Adolf Dassler vyrobil svoju…

Techniky v multikultúrnom marketingu

Keďže sa podnikateľské prostredie stáva stále viac diverzifikovaným vďaka medzinárodným predajom, globálnej distribúcii produktov a používaniu sociálnych médií, pre vlastníkov malých podnikov narastá dôležitosť zvládnutia techník multikultúrneho marketingu. Inovácia Podniky, ktoré sa zaujímajú o marketing v rozličných kultúrach a krajinách musia veľmi dobre poznať nákupné správanie ich potenciálnych zákazníkov. Aby sa produkt na trhu efektívne predával, podniky sa musia…

Startupový booom

Veľkým trendom dnešnej doby sú startupy. Tento pojem bol do doby, kým sa začali horúčkovito zakladať internetové podniky veľmi neznámy.  Keď sa povie startup, mnohým ľuďom napadne malá firma. Na tejto myšlienke nie je nič zlé, ale je potrebné upresniť si, že je to začínajúci inovatívny podnik, či projekt. Startup sa vyznačuje vysokým podnikateľským rizikom…

Prečo je dobré poznať spotrebiteľské správanie v regióne?

Keď si indický obchodník Kishore Biyani zakladal obochodnú sieť Pantaloon, vzal si vzor od maloobchodného reťazca Wal-mart. Keď si spotrebiteľ predstaví Wal-mart, prvá vec, čo ho napadne je široký sortiment zlacnených tovarov od športových potrieb, cez oblečenia, potraviny až po kozmetiku. Wal-mart vo svojej stratégii tiež tradične nakupuje veľké percento tovarov priamo od svojich  výrobcov…

Najväčšie marketingové omyly

Proces globalizácie a internacionalizácie spôsobil, že podniky sa nepohybujú už len na domácom trhu, ale čoraz viac je ich cieľom preniknúť na zahraničné trhy. Pred vstupom na tieto trhy je potrebne mať k dispozícií šikovných marketingových pracovníkov, ktorí musia dokonale poznať nielen podmienky na zvolenom trhu ale aj spotrebiteľské správanie potencionálnych zákazníkov. Ich úlohou je vypracovať bezchybnú…

Podnikové Kombinácie a Fúzie firemnej kultúry

Firemná kultúra a výkonnosť sú dnes jedny z najčastejšie skloňovaných pojmov v manažmente. Obe dimenzie k sebe bytostne patria. Sami to poznáte, ak ste v prostredí, ktoré vás podporuje a oceňuje, aj práca ide akosi lepšie od ruky. Vedomie, že vám niekto úzkostlivo nepozerá cez plece, umožňuje voľbu vlastného princípu a nikto vedome veci nekomplikuje.…

“Najefektívnejšia” reklama

Reálne, koľkí z nás ešte vnímajú reklamy v televízii? Hovorí sa, že reklama v televízii je jednoznačne jedna z najúčinnejších foriem reklamy vôbec. Je to v súčasnej dobe ešte naozaj tak? Niekedy, keď ešte reklama v televízii nebola takou zvyčajnou, ako je to teraz, možno bola účinnou. Pre ľudí bolo vzácne vidieť v televízii reklamu, aj keď ja si už na…

Video marketing: Komunikačný kanál budúcnosti

Či už šikovný jednotlivec, malá firma alebo spoločnosť so stovkami zamestnancov, video marketing je oblasť, ktorá by nemala chýbať v žiadnej marketingovej stratégii. Stále viac užívateľov dáva prednosť obsahu vo forme videa a dokonca považujú stránky s video príspevkami za hodnotnejšie ako ostatné. Ako teda video využiť pre účely marketingu? Komunikácia prostredníctvom videa je veľmi efektívny…

Nový fenomén – DIGITÁLNY MARKETING

Táto forma marketingu ovládla reklamný biznis najmä v posedných rokoch a to naozaj razantne. Prečo práve posledné roky boli pre tento marking vhodnou dobou? Súvisí to predovšetkým s dostupnosťou nových technológií a trhov, ktoré sa ponúkajú. Popri klasickej forme online marketingu sa čoraz viac a viac objavujú aj nové, iné forme digitálneho marketingu. Sociálne siete…