Video marketing: Komunikačný kanál budúcnosti

Či už šikovný jednotlivec, malá firma alebo spoločnosť so stovkami zamestnancov, video marketing je oblasť, ktorá by nemala chýbať v žiadnej marketingovej stratégii. Stále viac užívateľov dáva prednosť obsahu vo forme videa a dokonca považujú stránky s video príspevkami za hodnotnejšie ako ostatné. Ako teda video využiť pre účely marketingu? Komunikácia prostredníctvom videa je veľmi efektívny…

Reklama a psychológia

  Reklama, ako najznámejší komunikačný marketingový nástroj, je prirodzenou súčasťou nášho života. Či už chceme, alebo nie, stretávame sa s ňou všade – v bežných médiách, na ulici, cestou do školy alebo práce, v autobusoch, vlakoch……Aj keď si to možno bežne neuvedomujeme, sme s ňou neustále v kontakte. Najvšeobecnejšia definícia vymedzuje reklamu ako cieľavedomé komunikačné pôsobenie na určitú cieľovú skupinu,…

Nový fenomén – DIGITÁLNY MARKETING

Táto forma marketingu ovládla reklamný biznis najmä v posedných rokoch a to naozaj razantne. Prečo práve posledné roky boli pre tento marking vhodnou dobou? Súvisí to predovšetkým s dostupnosťou nových technológií a trhov, ktoré sa ponúkajú. Popri klasickej forme online marketingu sa čoraz viac a viac objavujú aj nové, iné forme digitálneho marketingu. Sociálne siete…

Reklama na sociálnych sieťach

V mnohých marketingových publikáciách sa dočítate, že reklamu na sociálnych sieťach je potrebné poňať trochu inak. Konkrétne návody bohužiaľ chýbajú. A keď sa prihlásite k svojmu účtu na Facebooku, nájdete po bokoch starú známu klasickú reklamu, ako všade inde na internete. Facebook je rozsiahly spoločenský webový systém, sociálna sieť, ktorá slúži na komunikáciu medzi používateľmi,…

Content marketing ako priorita online marketingu

Už nejakú dobu rezonuje medzi online marketérmi pojem “Inbound marketing”, ktorý v podstate zoskupuje všetky online aktivity od získania pozornosti potenciálnych zákazníkov až po ich záujem a konverziu. Inbound marketing vytvára koncept pre využitie rôznych foriem propagácie a tvorby obsahu pre všetky štádia nákupného procesu. A tu nastupuje content marketing alebo po slovensky obsahový marketing.…

Chcete mať v podnikaní zelenú? Použite green marketing

V dnešnej dobe sa téma ochrany živ. prostredia čoraz častejšie diskutuje. V roku 1975 americká marketingová spoločnosť usporiadala seminár, ktorý mal názov Ekologic Marketing, na ktorom sa snažila poukázať dopady marketingových aktivít na životné prostredie. Na tomto seminári sa prvý krát objavil pojem green marketing, ktorý súvisel s termínmi ako je ekologický marketing a marketing životného prostredia. V dnešnej dobe si…

Farby a ich vplyv na zákazníka

Človek si pamätá približne 10 % toho čo počul, 30 % toho čo čítal a asi 80 % toho čo videl. Vizuálna komunikácia zohráva v našich životoch veľkú úlohu, jej súčasťou sú bezpodmienečné aj farby. Dokážu nás vo veľkej miere ovplyvňovať. Pôsobia na naše emócie, nákupy, rozhodovania či náladu. Mnoho marketingových pracovníkov už priznalo, že…

Mobilné bankové aplikácie, novodobý nástroj konkurencie.

Medzi prepracovanými reklamnými kampaňami mnohých bánk, na široký rad finančných produktov,stále viac registrujeme reklamy na chytré riešenia internetového a mobilného bankovníctva. Predstavuje to jasnú reakciu na súčasný trend rozmachu mobilných aplikácií. Až 61% majiteľov smartphonov pravidelne používa mobilný internet, ktorý je dnes veľmi dôležitým prvkom mobilného bankovníctva. Veľký dopyt je pritom aj po notifikačných sms správach…

Technológia verzus človek v obchode

Dokázal si obchodník z rozprávaní mojej starej mamy predstaviť ako bude vyzerať predávanie a nakupovanie v budúcnosti? Nežil stále v predstave, že v budúcnosti bude naďalej len jeho malý obchodík ten „top“ spomedzi všetkých, ktorý splní svojim zákazníkom najväčšie želania z tejto oblasti. Bol hrdí na to, že dokázal vo svojom zákazníkovi vyvolať pocit spokojnosti, že za svoje ťažko zarobené peniaze…

Upútanie pozornosti zákazníka v predajni

Cieľom príťažlivosti a atraktivity predajne je prilákanie nových zákazníkov. Ich vstupom do predajne sa stávajú našimi potenciálnymi zákazníkmi. Preto je potrebné týmito prvkami vplývať na ich myseľ a vytvoriť túžbu po kúpe. Pozitívny dojem na zákazníka je do budúcna prínosom pre predajňu. Zákazník sa rozhodne pre opätovnú návštevu, odnesie si pozitívne vnemy z predajne, páči sa mu vnútorná…

Guerilla marketing

GUERILLA MARKETING Rastúcu popularitu, rovnako v literatúre ako i v podnikovej praxi, získava v posledných rokoch guerilla marketing, označovaný i ako nízkonákladový. Keďže niektoré jeho postupy už využíva, a iné budú skúmanému podniku navrhnuté v praktickej časti práce, pokladám za vhodné v krátkosti guerilla marketing priblížiť. Jeho princíp je založený na malých finančných výdavkoch (v…

Alternatívy ako vytvárať hodnotu pre zákazníka

Zvýšiť hodnotu pre zákazníka znamená pridať k jadru produktu niečo, čo zákazník vníma ako prospešné, jedinečné. Kvalitné jadro produktu spojené s kvalitným servisom( ako je donáška do domu, školenia záruky a pod.) zvyšuje prínosy pre zákazníka resp. má na neho pozitívny vplyv. Vyraz pridaná hodnota evokuje, že niečo musí byt pridane, nejaká ďalšia zložka produktu, podporná služba, atd.…