Tradičný verzus nový marketing

Tak ako mnohé sféry, aj marketing je poznačený rozvojom technológií a vznikom internetu. Vďaka nemu je oveľa viac možností a spôsobov, ako komunikovať so zákazníkmi. Vznikli sociálne média, ktoré sa od typických mainstreamových médií (čiže masových) líšia najmä v toku informácií – zatiaľ čo médiá, na ktoré sme bežne zvyknutí fungujú na princípe jednosmerného prúdu informácií, sociálne…

Ako má vyzerať úspešná reklama

V dnešnej dobe hádam ani neexistuje úspešný produkt, za ktorým by nestala kvalitná reklama. Aký je predpoklad, aby sa vďaka dobre zvolenej reklame dostal produkt do povedomia ľudí a reklama ho urobila ziskovejším? Na túto otázku by pravdepodobne vedeli odpovedať tí, ktorí sa podieľali na tvorbe niektorej z reklám, ktoré si pamätáme dodnes. Napríklad Coca Cola je…

Reklama okolo nás

V dnešnej dobe na nás reklama číha zo všetkých strán. Môžeme sa s ňou stretnúť na každom krok – televízia, internet, škola, MHD zastávky… Ovplyvňuje náš bežný život a vrýva sa nám či už priamo, alebo nepriamo do našej mysle. Hlavná úloha reklamy je zaujať, tým sa posudzuje, či sa jedná o dobrú/zaujímavú  reklamu. Osobne som sa zúčastnila reálneho…

Všade samá reklama

Každý z nás sa v živote už stretol s reklamou. Vlastne by bolo lepšie povedať, že s  reklamou sa človek stretáva denno-denne a sprevádza ho po celý jeho život. Rôzne billboardy, pútače a svetelné tabule lemujúce cesty, reklamné upútavky v rádiách a televízii, novinách a internetových stránkach. Reklama je všade okolo nás a vyhnúť sa…

Zázračné kozmetické produkty

Kozmetické produkty sú bežnou súčasťou každodennej starostlivosti o náš zovňajšok. Každý sa snaží zdravšie, mladšie, jednoducho lepšie vyzerať. Pôsobiť lepším dojmom nám umožňuje široké spektrum produktov kozmetického priemyslu. Neustále sme informovaní o nových kozmetických prípravkoch, ktoré nám zaručujú takmer stopercentný účinok pri súčasnej zdravotnej neškodnosti a bezpečnosti. Napríklad si môžeme vybrať či chceme mať belšie zuby okamžite, alebo…

Celebrity v reklame

Čoraz viac sa v médiách objavujú reklamné kampane na produkty, v ktorých je nejaká známa osoba resp. celebrita. Otázka však znie: Dokáže známa osoba v reklame produkt lepšie predať? Firmy, ktoré oslovia známu celebritu na svoju reklamnú kampaň to rozhodne očakávajú. Ale či sa zvýši predajnosť je naozaj otázne. Nedá sa však poprieť, že celebrita v reklame zákazníka nezaujme,…

Google sa o klienta postará aj po smrti

V súčasnosti sa veľký dôraz  kladie na  vzťah podniku k zákazníkovi. Každý podnik sa snaží čo najlepšie uspokojiť zákazníkove potreby. Je dôležité uvedomiť si, že predajom produktu zákazníkovi sa vzťah nekončí a je potrebné poskytovať popredajné služby, počúvať názory zákazníka, prijímať spätnú väzbu a flexibilne riešiť prípadné problémy, aby bol zákazník naozaj spokojný. Spoločnosť Google sa uvedenej myšlienky zjavne…